Fotkirurgi

Hallux valgus

Hallux valgus kännetecknas med att stortån böjer sig mot lilltån i grundleden och går över 15 grader. Vanligtvis börjar besvär uppstå över 20 grader. Vanliga besvär är skav mot skor och ömhet runt grundleden av stortån, framför allt på insidan. Vanligtvis kan man försöka med anpassning av skor och inlägg i första hand. Om det ej har avhjälpt besväret kan det bli aktuellt med en operation.

Det finns hundratals beskrivna metoder att åtgärda hallux valgus. Beroende på hur många grader av felställning som uppmätts på en belastad fotröntgen kan din doktor besluta över vilken metod som är bäst för din fot.

Operation
Operationen tar vanligtvis ca 25 minuter från start tills förbandet är anlagt och genomförs i lokalbedövning. Därefter ska du ligga kvar med foten i högläge i ca 60 min.
När du kommer hem efter operationen är det viktigt att du fortsätter ha foten i högläge så mycket du kan i tre dagar, därefter vid behov beroende på svullnad och hur mycket du går. Du kommer få en postoperativ sko i ca fyra veckor som hjälper till med avlastning av framfoten/stortån. Under denna tid får du belasta hälen och utsidan av foten. Återbesök för stygnborttagning är ca två-tre veckor efter.

Du kan alltid ringa till mottagningen vid frågor efter operation. Vid akuta frågor (som är kopplat till din operation) efter kl 17-22 eller vid helg kan du ringa direktnummer till din operatör. Numret står på kallelsen som du får för stygnborttagning.

Hur länge blir man sjukskriven?
Sjukskrivning vid gående arbete är ca sex veckor. Vid kontorsarbete eller arbete hemifrån kan man arbeta efter ett par dagar beroende på arbetsmiljö. Det är viktigt att skydda bandaget efter operationen mot väta och smuts och hålla foten högt.

Läs mer om operationsförloppet här

Hallux rigidus

Tillståndet kännetecknas av stelhet och smärta från grundleden av stortån, ”stela tår”. Du upplever svårigheter att sträcka tån uppåt. Det kan till exempel göra ont i grundleden när du går, vid själva frånavskjutet av steget.
Detta beror på artros i grundleden och pålagringar och ofta medföljande pålagringar på ovansidan av leden. Oftast är det möjligt att ta bort pålagringarna och på så sätt erhålla viss rörelse tillbaka men framför allt minska smärta och besvär. Vissa fall finns det behov av att steloperera grundleden. Din doktor beslutar om vilken åtgärd som är bäst för dig.
Vid operation sker det i lokalbedövning. Vid tex borttagning av pålagringar kommer du efteråt få en postoperativ sko i ca två-tre veckor till såret läkt och du förväntas kunna använda vanliga skor efter det. När du kommer hem efter operationen är det viktigt att du fortsätter ha foten i högläge så mycket du kan i tre dagar, därefter vid behov beroende på svullnad och hur mycket du går. Återbesök för stygnborttagning är ca två-tre veckor efter.

Hur länge blir man sjukskriven?
Sjukskrivning vid gående arbete är ca sex veckor. Vid kontorsarbete eller arbete hemifrån kan man arbeta efter ett par dagar beroende på arbetsmiljö. Det är viktigt att skydda bandaget efter operationen mot väta och smuts och hålla foten högt.

Du kan alltid ringa till mottagningen vid frågor efter operation. Vid akuta frågor (som är kopplat till din operation) efter kl 17-22 eller vid helg kan du ringa direktnummer till din operatör. Numret står på kallelsen som du får för stygnborttagning.

Läs mer om operationsförloppet här

Hammartå/mallet tå/klotå

Olika felställningar av lederna på tårna orsakar förhårdnader och felställningar som kan skapa besvär vid användning av skor och gång. Beroende på grad av felställning väljs metod för att åtgärda problemet. Målet med operationen är korrektion av felställning samt att minska smärta och besvär. Vanligtvis får du en postoperativ sko under ca fyra veckor. När du kommer hem efter operationen är det viktigt att du fortsätter ha foten i högläge så mycket du kan i tre dagar, därefter vid behov beroende på svullnad och hur mycket du går. Återbesök för stygnbortagning är ca två-tre veckor efter.

Hur länge blir man sjukskriven?
Sjukskrivning vid gående arbete är ca sex veckor. Vid kontorsarbete eller arbete hemifrån kan man arbeta efter ett par dagar beroende på arbetsmiljö. Det är viktigt att skydda bandaget efter operationen mot väta och smuts och hålla foten högt.

Du kan alltid ringa till mottagningen vid frågor efter operation. Vid akuta frågor (som är kopplat till din operation) efter kl 17-22 eller vid helg kan du ringa direktnummer till din operatör. Numret står på kallelsen som du får till ditt återbesök efter operation.

Läs mer om operationsförloppet här

Ganglion

Ett ganglion är en godartad utbuktning från antingen en ledkapsel eller senskida som fylls med en trögflytande vätska. Det kan komma från alla leder och senskidor, vanliga områden du kan få ett ganglion på är handen och foten. Ganglion kan variera i storlek över tid och försvinner oftast av sig själv. Om besvären pågått en tid kan gangliet ibland punkteras. Vid fortsatta eller långtgående besvär tas gangliet bort med en operation.


Operation
Operationen sker i lokalbedövning. Huden öppnas över den synliga utbuktningen och gangliet avlägsnas. Huden sys igen och foten täcks av ett förband. Operationen tar ca 15 min, hela besöket tar ca 50 min.

Hur länge blir man sjukskriven?            
Sjukskrivning vid gående arbete är ca tre veckor. Vid kontorsarbete eller arbete hemifrån kan man arbeta efter ett par dagar beroende på arbetsmiljö. Det är viktigt att skydda bandaget efter operationen mot väta och smuts och hålla foten högt.

Du kan alltid ringa till mottagningen vid frågor efter operation. Vid akuta frågor (som är kopplat till din operation) efter kl 17-22 eller vid helg kan du ringa direktnummer till din operatör. Numret står på kallelsen som du får till ditt återbesök efter operation.

Läs mer om operationsförloppet här

Mortons neurom

Detta tillstånd ger en smärta från nerven som ger en strålande känsla till antingen tredje och fjärde tån, alternativt andra och tredje tån. Vanliga besvär är smärta vid gående på hårt underlag, ibland strålande ut till tår och känselnedsättning mellan berörda tår. Efter en noggrann klinisk undersökning kan din doktor bedöma vilken nerv som skapar besvär.
Vanligtvis vid nytillkomna besvär kan ett inlägg med en främre pelott minska besvären. Vid utebliven effekt av inlägg ges ibland en kortisoninjektion mot nerven.

Operation
Om besvären fortfarande kvarstår kan en operation vara ett alternativ. Operationen sker i lokalbedövning där nerven tas bort med målet att ta bort smärtan. Det förväntade resultatet är att smärtan minskas samt funktionen av foten ökar. Det är förväntat att känselbortfall uppstår eller kvarstår i det opererade området. Återbesök för stygnbortagning är två-tre veckor efter.

Hur länge blir man sjukskriven?
Sjukskrivning vid gående arbete är ca sex veckor. Vid kontorsarbete eller arbete hemifrån kan man arbeta efter ett par dagar beroende på arbetsmiljö. Det är viktigt att skydda bandaget efter operationen mot väta och smuts och hålla foten högt.

Du kan alltid ringa till mottagningen vid frågor efter operation. Vid akuta frågor (som är kopplat till din operation) efter kl 17-22 eller vid helg kan du ringa direktnummer till din operatör. Numret står på kallelsen som du får till ditt återbesök efter operation.

Läs mer om operationsförloppet här


Sjukresa
Vill du veta mer om sjukresor kan du läsa det på 1177