Rygg & Nacke

Ryggsmärta kommer i huvudsak från fyra olika strukturer, leder, nerv, disk eller muskel. Beroende på vilken struktur finns det olika behandlingsalternativ.

Leder

Smärta från leder i ryggen är oftast lokaliserad mer åt sidan i ryggen och kan vid ländryggssmärta stråla ner till knäleden. Den kan vara på ena eller båda sidorna och på flera områden i ryggraden. Vid halsryggs -och bröstryggssmärta kan det stråla ut mot axel, huvud och skulderblad. Ibland är lederna i halsryggen orsak till en cervikogen huvudvärk.

Vad är Cervikogen huvudvärk?
Cervikogen huvudvärk kommer från leder och muskler i nacken där värken ofta är ensidig och utgående från nackregionen strålande upp längs ena huvudsidan mot tinningen och ögat. Det är en ovanlig sekundär huvudvärksform som inte ska blandas ihop med vanlig migrän och oftas startar med nackstelhet.

Medial branch block/Facettledsblockad – ett test

För att ta reda på om det är leden som skapar smärta kan man genomföra en medial branch block/facettledsblockad. Detta är ett test för att lokalisera var smärtan kommer ifrån. På detta sett kan din doktor ta reda på vilka leder som skapar smärta. Vanligtvis räcker det med en blockad för att säkerhetsställa att de valda leder är korrekta.
En facettledsblockad består av lokalbedövning, ibland även kortisonpreparat blandat med lokalbedövningen. Vid en blockad med kortison kan det hända att effekten blir längre.

Vid en markant förbättring av smärtlindring, 70 % eller mer efter en blockad kan en Radiofrekvensdenervering (RF) övervägas.

Läs mer om förloppet av facettledsblockad här

Nerv/ischias

Vid smärtor som kan härledas till nervrot kan en rotblockad genomföras. Vanligtvis genomförs dessa i diagnostiskt syfte. På så sett får din doktor reda på om den specifika nervroten som har bedövats är orsaken till din smärta. I vissa fall kan en rotblockad upprepas om den smärtlindrande effekten är långvarig.

Disksmärta

Om din smärta är mer central i ryggen kan den komma från din disk. Disken är den struktur som ligger mellan kotkropparna och som ibland kan ge smärta. Vid utebliven effekt av sjukgymnastik är en operation nödvändig för att minska besvären.Muskelsmärta

Kortvarig smärta från muskel kan oftast lösas med sjukgymnastik i olika former. Om det föreligger en långvarig eller återkommande smärta från en muskel kan den bero på en annan orsak. Vanligtvis är den orsaken antingen led, disk eller nerv. Genom olika diagnostiska ingrepp kan detta utredas.


Radiofrekvensdenervering (RF)

Om din doktor har fastställt att din led skapar en stor del av din smärta kan en RF övervägas. Detta ingrepp genomförs i vaket tillstånd med patienten liggandes på mage eller sida. Ingreppet tar ca 40–60 minuter.

Hur går en RF till?
Först bedövas området så att ingreppet blir smärtfritt. Genom en nål förs en elektrod in som värmer upp området först till 40 grader, därefter till 80 grader.
Målet med ingreppet är att stänga av smärtan från samma leder som tidigare bedövats vid diagnostisk facettledsblockad. Det som förväntas efter en RF är en smärtlindrande effekt i 80-90% av ingreppen och det kan vara upp i 2–10 år. Vanligtvis föreligger en varierande effekt första tiden. I ca 40 % av fallen genomförs en komplettering med kortisoninjektion.

Vilka står för kostnaden av en RF?
Dessa ingrepp ingår ej i det vårdavtal vi verkar inom gentemot Region Stockholm. Har du sökt vård med remiss via vårdavtalet kan du erbjudas denna behandling om du betalar som privatperson. Som privatbetalande patient står du för kostnaden själv, har du sökt vård via din sjukvårdsförsäkring debiteras ditt försäkringsbolag. Kostnaden för RF beror på område och omfattning av ingrepp.

Läs mer om förloppet av Radiofrekvensdenervering här