Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring kan du söka vård till oss, oavsett var du bor i landet.
Du kontaktar ditt försäkringsbolag som sedan kontaktar oss via bokningsplattformen Kuralink.
All kontakt kring bokning av läkartid sker via ditt försäkringsbolag. Vi har avtal med försäkringsbolag Skandia och Euro Accident.

Vad kan du söka för via din sjukvårdsförsäkring?
Vi tar emot försäkringspatienter som har smärtproblematik med nacke och rygg.
De vanligaste behandlingsmetoderna via sjukvårdsförsäkring är facettledsblockad, rotblockad och Radiofrekvensdenervering – RF.

Vi har mycket lång erfarenhet inom Invasiv smärtlindring. De senaste 30 åren har vi genomfört 8000+ radiofrekvensbehandlingar. Våra behandlande doktorer är medlemmar i Spine Intervention Society och går regelbundet på fortbildningar inom Invasiv smärtlindring.