För vårdgivare

Adressera e-remisser till Södermalms Ortopedi
För att du som remittent ska kunna remittera till oss i TakeCare adresserar du remissen till Södermalms Ortopedi. Med fördel noteras i remissen att den är ställd till "Aktiv Medicin". Detta på grund av att vi har vårdavtal med Region Stockholm via Södermalms Ortopedi.