Rygg & Nacke

 

Vanligt är att nacke / ryggsmärta kan komma från leden, disken, nerven eller muskulatur. För att kunna behandla smärtan framgångsrikt måste man vara noggrann med utredning och diagnostik. Detta inkluderar en manuell undersökning samt oftas en röntgen eller MR/CT undersökning. Nedan listas vissa exempel på vad vi kan utreda och behandla.

Behandlingar / utredning av ländrygg, bröstrygg och halsrygg

 

Medial Branch Block (MBB)

För att undersöka om smärtan kommer från en led gör vi en provblockad. Det kallas Medial Branch Block (MBB). Det innebär att man bedövar känselnerven som kommer från leden. Blockaden hjäper att identifiera smärtande ledstruktur som ger symtom med smärta och muskelspänning.

Radiofrekvensdenervering (RF)

Radiofrekvensdenervering (RF) är en metod som man använder för att ta bort signalflödet ifrån de känselnerver som kommer från intervertebralleder (facettleder). Detta är en metod som enbart används på patienter som har haft långvariga smärtor där all annan behandling med sjukgymnastik, mediciner, träning inte har hjälpt. 

Förväntad effekt av RF

I ca. 85 % av fallen där MBB har gett en positiv effekt blir man hjälpt av en RF. Smärtlindringen kan vara permanent.
I 20-30% av fallen får man en ökad irritation 5-6 timmar efter ingrepp. Detta pågår sällan längre än 24 timmar. Efter det brukar förbättringen inträda men det kan och dröja någon till några veckor. 

 

Exempel på andra behandlingar / utredningar

 

Diskografi

Diskografi är en metod för att säkerhetsställa vilken disk som är symptomgivande. Detta används enstaka gånger i speciella fall.

Sacro Iliaca led / bäckenled

Sacro Iliaca (SI) ledsmärtor är vanligt i samband med graviditeter eller förlossning. Kan även komma av överbelastning eller trauma. 

Vi gör även många andra utredningar och behandlingar

Diskbråck

Ofta kommer symptomen smygande med värk i ländryggen, men de kan också komma plötsligt i samband med en aktivitet. Om det föreligger en tydlig operationsindikation är resultatet av kirurgi oftast positivt. Vid tveksamhet kan en rotblockad göras för att få en mer noggrann diagnos.

Behandlingar

En rotblockad är en säker och effektiv metod som identifierar vilken nervrot (del av ischias nerven) som är påverkad.

Genom att göra en rotblockad så har man en möjlighet att identifiera vilken nervrot som är påverkad av exempelvis ett diskbråck, eller en förträngning i ryggraden, där nerven kommer ut (rotkanal).


Lokalbedövningen ger en smärtlindande effekt. Den fungerar oftast bara så länge som bedövningen verkar.
Man kan också lägga in kortison, samtidigt mot nervroten.
Då kan man i bästa fall få en långvarig effekt. Det beror på att den inflammatorsika reaktionen minskar och också på att svullnaden i vävnaden (muskulatur) brukar bli mindre.
Hur lång effekt är omöjligt att förutspå.


Det är mycket viktigt att använda rätt typ av kortison när man gör dessa blockader, för att minska risken för biverkningar. Det gör vi naturligtvis.

 

Hitta till oss

Wallingatan 30

11124, Stockholm

Telefontider

Mån-fre kl 9:30-11:30 samt 14-16

08-242411

Öppettider

Helgfria vardagar Mån-fre kl 08-17

Öppet vissa kvällar och helger

Top