Bröstryggs smärta

Smärta från bröstryggen är vanligt förekommande. Kallas oftast för upphakning eller låsning. Det kommer från lederna i bröstryggen. Om manuell behandling (sjukgymnastik, naprapat) inte ger långvarig effekt kan det bli aktuellt att göra en riktad behandling mot nerv eller led. Vi gör bland annat facettledsblockader eller intercostalblockader i bröstrygen.


Behandlingar

Facettledsblockad-bröstrygg.

För att undersöka om smärtan kommer från en viss led gör vi en provblockad. Det kallas Medial Branch Block (MBB). Det innebär att man bedövar känselnerven som kommer från leden. Blockaden hjälper att identifiera den smärtande ledstrukturen som ger symptom.

Radiofrekvensdenervering

Radiofrekvensdenervering (RF) är en metod som vi använder för att ta bort signalflödet ifrån de känselnerver som kommer från intervertebralleder (facettleder). Detta är en metod som enbart används på patienter som har haft långvariga smärtor där all annan behandling med sjukgymnastik, mediciner, träning inte har hjälpt.

Förväntad effekt

I ca 85 % av fallen där MBB har gett en positiv effekt blir man hjälpt av en RF. Smärtlindringen kan vara permanent. I 20-30% av fallen får man en ökad irritation 5-6 timmar efter ingrepp. Detta pågår sällan längre än 24 timmar. Efter det brukar förbättringen inträda men det kan dröja någon till några veckor.


Övriga behandlingar

Utöver facettledsblockader gör vi även injektioner och behandling på de flesta leder i kroppen.

Injektioner/behandling
  • SI-led
  • Höftled
  • Transforaminal epidural
  • Rotblockad
  • Diskografier