Information egenremiss

Nedan kan du fylla i ett formulär för att skicka egenremiss till oss. Observera att detta ej garanterar att vi tar emot dig. Vi ställer samma krav gällande tidigare utredning som om remissen kommer från annan vårdenhet. Efter att remissen har bedömts av våra doktorer kommer vi antingen boka tid till er alternativt meddela varför vi ej tar emot den. Vi svarar ej på remissen via mail på grund av GDPR. 

Egenremiss