En del av de ingrepp/diagnoser vi behandlar

Vårdgivare och försäkringsbolag 

Oavsett om din patient är boende inom Stockholm eller annan region kan du alltid remittera patienter till oss. Vi har korta väntetider till öppenvårdsbesök och kirurgi.


Vi tar emot patienter från försäkringsbolag via boka doktorn alternativt via telefon.
Från övriga vårdgivare tar vi emot remisser via post. Inom kort kommer vi ta emot remisser elektroniskt via Take Care.

 • Hallux Valgus
 • Hallux Rigidus
 • Hammartå
 • Mortons Neurom
 • Senskador
 • Trigger Finger
 • Carpaltunnel syndrom
 • De Quervains Syndrom
 • Ganglion
 • Medial Branch Block (MBB)
 • Radiofrekvensdenervering (RF)
 • Rotblockad
 • Diskografier
 • SI- Leds injektion
 • Höftledsinjektion
 • Transforaminal epidural

Sjukvårdsförsäkring

Vi har mycket lång erfarenhet inom invasiv smärtbehandling. De senaste 30 åren har vi genomfört 8000+ radiofrekvensbehandlingar. 

Våra behandlande doktorer är medlemmar i Spine Intervention Society och går regelbundet på fortbildningar inom invasiv smärtlindring. 

Vi finns på boka doktiorn för tidsbokning.