Ländryggs smärta

Vanligt är att ländryggssmärta kan komma från leden, disken, nerven eller öm muskulatur. För att kunna behandla smärtan framgångsrikt måste man vara noggrann med utredning och diagnostik. Detta inkluderar en manuell undersökning samt oftas en röntgen eller MR/CT undersökning. Nedan listas exempel på vad vi kan utreda och behandla.


Ledsmärta

Ledsmärta

För att undersöka om smärtan kommer från en led gör vi en provblockad. Det kallas Medial Branch Block (MBB). Det innebär att man bedövar känselnerven som kommer från leden. Blockaden hjäper att identifiera smärtande ledstruktur som ger symtom med smärta och muskelspänning.

Radiofrekvensdenervering (RF)

Radiofrekvensdenervering (RF) är en metod som man använder för att ta bort signalflödet ifrån de känselnerver som kommer från intervertebralleder (facettleder). Detta är en metod som enbart används på patienter som har haft långvariga smärtor där all annan behandling med sjukgymnastik, mediciner, träning inte har hjälpt. 

Förväntad effekt av RF

I ca. 85 % av fallen där MBB har gett en positiv effekt blir man hjälpt av en RF. Smärtlindringen kan vara permanent.
I 20-30% av fallen får man en ökad irritation 5-6 timmar efter ingrepp. Detta pågår sällan längre än 24 timmar. Efter det brukar förbättringen inträda men det kan och dröja någon till några veckor. 


Diskbråck

Diskbråck

Ofta kommer symptomen smygande med värk i ländryggen, men de kan också komma plötsligt i samband med en aktivitet. Om det föreligger en tydlig operationsindikation är resultatet av kirurgi oftast positivt. Vid tveksamhet kan en rotblockad göras för att få en mer noggrann diagnos.

Rotblockad

Vid en rotblokad bedövas delar av ischias nerven som kan identifera vilken nervrot som är påverkad när man har iscihas smärta. Det kan också fungera som behandling av symptomen.

Förväntad effekt av rotblockad

Efter en rotblockad kan man identifiera orsaken till din smärta.
Huvudsakligen är en rotblockad till hjälp för att ställa diagnos.


Övrigt

Rotblockader

En rotblockad är en säker och effektiv metod som identifierar vilken nervrot (del av ischias nerven) som är påverkad. Detta kan vara till hjälp för att identifiera nivå inför eventuell operation.
Kan ibland fungera som behanding.

Diskografier

Diskografi är en metod för att säkerhetsställa vilken disk som är symptomgivande. Detta används enstaka gånger i speciella fall.

SI led/bäckenled

SI leds smärtor är vanligt i samband med graviditeter eller förlossning. Kan även komma av överbelastning eller trauma.