Nacke

Smärta från nacken är mycket vanligt förekommande. Orsak kan vara åldersförändringar, felbelastning, whiplash skador eller andra trauman. Huvudvärk är ofta orsakad av besvär från nacken. Yrsel och ostadighet kan också ha sitt ursprung från nacken. 


Nackspärr/nacksmärta

Smärta från nacken är oftast av muskulär karaktär som exempelvis bero på åldersförändringar eller felbelastning. Vid utebliven effekt av sjukgymnastik kan vi genomföra en noggrann utredning och behandling av besvären.

Huvudvärk

Huvudvärk är ofta orsakad av besvär från nacken. Detta kallas för cervicogen huvudvärk. Den kan vara migränliknande. Denna typ av huvudvärk har vi lång erfarenhet att behandla.


Whiplash/WAD

Komplext smärttillstånd som bland annat kan involvera led och ligamentstrukturer i nacken. Genom noggrann diagnostik kan man finna möjligheter att behandla symptomen.